AK Martinská 8

Advokátní kanceláře Martinská

Poskytujeme právní služby se širokým profesním zaměřením. Máme rozsáhlé zkušenosti s problematikou výstavby bytových komplexů a prodeje bytů, korporátních přeměn, zastupování obcí a měst, podnikatelských subjektů a bytových družstev.

O nás

Advokátní kanceláře Martinská 8 se nacházejí v historickém centru Plzně a mají více jak čtvrt století  trvající tradici. V současné době v ní poskytují služby advokáti JUDr. Karel Havel, JUDr. Josef Hlaváč, JUDr. Tomáš Havel, Mgr. Vojtěch Metelka, Mgr. Aleš Vacek a Mgr. Jaroslav Bartoš a advokátní koncipienti.

Nabízíme klientům možnost dlouhodobé a systematické spolupráce spočívající v poskytnutí komplexního právního servisu jejich podnikatelských i jiných aktivit s maximálním důrazem na efektivní dosažení požadovaného cíle. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s notáři a odborníky z oborů –daňové poradenství a auditorství, stavebnictví – ceny, odhady nemovitostí a dalších.

Specializace

Občanské právo

§

 • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, zejména kupní, darovací a směnné smlouvy včetně komplexního právního servisu pro realitní kanceláře, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o věcných břemenech, zástavní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí vč. zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • vypracování a posuzování veškerých typů smluv
 • poradenství v oblasti přípravy projektů výstavby bytových komplexů
 • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a smluv o výstavbě
 • uplatňování náhrad  za majetkové a nemajetkové újmy
 • zastupování ve věcech rodinných

Právo obchodních korporací a insolvenční právo

§

 • přeměny a akvizice obchodních společností
 • asistence při zakládání obchodních společností a družstev
 • dispozice s podíly a akciemi ve společnostech

Správní právo a stavební právo

§

 • zastupování v řízeních o návrzích na zrušení opatření obecné povahy – územních plánů, zásad územního rozvoje a další
 • zastupování obcí i vlastníků pozemků v procesu územního plánování
 • zastupování v řízeních dle stavebního zákona
 • sepis správních žalob, zastupování před soudy

Pracovní právo

§

 • příprava veškerých dokumentů pracovně-právní vztahy zakládající nebo z nich vyplývající
 • uplatňování náhrady škody dle zákoníku práce
 • zastupování v pracovně-právních sporech

Trestní právo

§

 • zastupování v přípravném řízení a před soudem
 • zastupování poškozeného v adhezním řízení
 • zastupování v řízení o mimořádných opravných prostředcích, vč. ústavních stížností

Advokáti

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Karel HAVEL

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Od roku 1991 v advokacii a současně samostatný advokát

Zastupování družstev a obcí, zastupování klientů v dědických řízeních, kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Josef HLAVÁČ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Od roku 1995 v advokacii

Pobočka: Nezdice na Šumavě 204, 342 01 Sušice

Přeměny a akvizice společností, kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, dispozice s podíly v korporacích, založení společností a družstev

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Tomáš HAVEL

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2002 v advokacii

Oblast veřejného sektoru, nemovitosti a stavební právo (zejména územní plánování), právo bytového spoluvlastnictví, dispozice s podíly v korporacích, založení společností a družstev

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

Mgr. Vojtěch METELKA

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2009 v advokacii

Oblast veřejného sektoru, nemovitosti a stavební právo (zejména územní plánování), právo bytového spoluvlastnictví, právo obchodních společností

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

Mgr. Aleš VACEK

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2013 v advokacii

Zastupování v trestním řízení,  dispozice s nemovitostmi, zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení, dispozice s podíly v korporacích

Advokátní koncipientka

Mgr. Tereza PLICOVÁ

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2022 v advokacii

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

Mgr. Jaroslav BARTOŠ

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2017 v advokacii

Přeměny a akvizice společností, kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, dispozice s podíly v korporacích, založení společností a družstev

advokatni kancelare plzen martinska

Sekretariát

Hana BRÁZDOVÁ

Kontakt

Adresa kanceláří

Martinská 608/8,
301 00 Plzeň

Možnosti parkování

přilehlé ulice (zpoplatněno) – Resslova, Smetanovy sady, parkoviště na Anglickém nábřeží

Spolupráce a ceník

advokatni kancelare plzen martinska

SJEDNÁNÍ SCHŮZKY
/POPTÁVKA ON-LINE

advokatni kancelare plzen martinska

NEZÁVAZNĚ PROJEDNÁME

advokatni kancelare plzen martinska

Naceníme
naše služby

advokatni kancelare plzen martinska

UZAVŘENÍ SMLOUVY
O PRÁVNÍ POMOCI

advokatni kancelare plzen martinska

Zastupování

advokatni kancelare plzen martinska

UKONČENÍ
SPOLUPRÁCE

Informace pro spotřebitele:

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že jsou-li klienti spotřebiteli (tj. osobami nejednajícími v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Bez předchozí domluvy resp. upozornění nic neúčtujeme!
U stálých a paušálních klientů jsou sjednávány individuální cenové podmínky.
Ceny právních služeb vycházejí z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokárẗní tarif.

advokatni kancelare plzen martinska

Reference

Advokáti z Advokátních kanceláří Martinská 8 samostatně či ve vzájemné kooperaci poskytovali či poskytují právní služby například následujícím subjektům:

 • ASAVET a.s.
 • Hoda – reality s.r.o
 • HOLEX reality s.r.o.
 • IKO stavby s.r.o.
 • ISCAR ČR s.r.o.
 • JointIT s.r.o.
 • JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
 • KLAS – BOHEMIA a.s.
 • Koreis-Brown Investment s.r.o.
 • Lidové bytové družstvo v Plzni
 • Městská nemocnice PRIVAMED a.s.
 • Nexter Company a.s. (Reas)
 • Otto Bock ČR s.r.o.
 • PENSTAV, spol. s r.o.
 • První plzeňská galvanovna s.r.o.
 • Stavební bytové družstvo Plzeň – sever
 • THAYA vinařství, spol. s r.o.
 • Tungaloy Czech s.r.o.
 • VETAS České Budějovice s.r.o.

Obce, které zastupujeme:

 • Město Špindlerův Mlýn
 • Město Třemošná
 • Obec Bdeněves
 • Obec Hromnice
 • Obec Ledce
 • Obec Letiny
 • Obec Losiná
 • Obec Štěnovice