Advokátní kanceláře Martinská

Poskytujeme právní služby se širokým profesním zaměřením. Máme rozsáhlé zkušenosti s problematikou výstavby bytových komplexů a prodeje bytů, korporátních přeměn, zastupování obcí a měst, podnikatelských subjektů a bytových družstev.

O nás

Advokátní kanceláře Martinská 8 se nacházejí v historickém centru Plzně a mají více jak čtvrt století  trvající tradici. V současné době v ní poskytují služby advokáti JUDr. Karel Havel, JUDr. Josef Hlaváč, JUDr. Tomáš Havel, Mgr. Vojtěch Metelka a Mgr. Aleš Vacek a advokátní koncipienti.

Nabízíme klientům možnost dlouhodobé a systematické spolupráce spočívající v poskytnutí komplexního právního servisu jejich podnikatelských i jiných aktivit s maximálním důrazem na efektivní dosažení požadovaného cíle. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s odborníky z oborů –daňové poradenství a auditorství, stavebnictví – ceny, odhady nemovitostí a dalších.

Specializace

Občanské právo

§

 • vypracování a posuzování veškerých typů smluv
 • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, zejména kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o věcných břemenech zástavní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí vč. zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • poradenství v oblasti přípravy projektů výstavby bytových komplexů
 • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a smluv o výstavbě
 • uplatňování náhrad  za majetkové a nemajetkové újmy
 • zastupování ve věcech rodinných
 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • zastupování při jednání s protistranou, řešení sporů mimosoudní cestou

Právo obchodních korporací a insolvenční právo

§

 • přeměny společností
 • asistence při zakládání obchodních společností a družstev
 • dispozice s podíly a akciemi ve společnostech
 • právo informačních technologií
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Správní právo a stavební právo

§

 • zastupování v řízeních o návrzích na zrušení opatření obecné povahy – územních plánů, zásad územního rozvoje a další
 • zastupování obcí i vlastníků pozemků v procesu územního plánování
 • zastupování v řízeních dle stavebního zákona
 • sepis správních žalob, zastupování před soudy

Pracovní právo

§

 • příprava veškerých dokumentů pracovně-právní vztahy zakládající nebo z nich vyplývající
 • uplatňování náhrady škody dle zákoníku práce
 • vypracování vnitřních směrnic a pracovních řádů
 • zastupování v pracovně-právních sporech

Trestní právo

§

 • zastupování v přípravném řízení
 • zastupování před soudem
 • zastupování poškozeného v adhezním řízení
 • zastupování v řízení o mimořádných opravných prostředcích, vč. ústavních stížností

Náš tým

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Karel HAVEL

 • ev. číslo ČAK: 5428
 • karel.havel@akmartinska.cz
 • +420 608 971 361

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Od roku 1991 v advokacii a současně samostatný advokát

Zastupování družstev a obcí, zastupování klientů v dědických řízeních, kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Josef HLAVÁČ

 • ev. číslo ČAK: 4864
 • hlavac@akmartinska.cz
 • +420 603 415 013

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Od roku 1995 v advokacii

Pobočka: Nezdice na Šumavě 204, 342 01 Sušice

Přeměny a akvizice společností, kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, dispozice s podíly v korporacích, založení společností a družstev

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

JUDr. Tomáš HAVEL

 • ev. číslo ČAK: 11067
 • tomas.havel@akmartinska.cz
 • +420 776 049 376

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2002 v advokacii

Oblast veřejného sektoru, nemovitosti a stavební právo (zejména územní plánování), právo bytového spoluvlastnictví, dispozice s podíly v korporacích, založení společností a družstev

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

Mgr. Vojtěch METELKA

 • ev. číslo ČAK: 16741
 • metelka@akmartinska.cz
 • +420 724 242 820

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2009 v advokacii

Oblast veřejného sektoru, nemovitosti a stavební právo (zejména územní plánování), právo bytového spoluvlastnictví, právo obchodních společností

advokatni kancelare plzen martinska

Advokát

Mgr. Aleš VACEK

 • ev. číslo ČAK: 18113
 • vacek@akmartinska.cz
 • +420 724 237 905

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2013 v advokacii

Zastupování v trestním řízení, právo informačních technologií, dispozice s nemovitostmi, zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení, dispozice s podíly v korporacích

advokatni kancelare plzen martinska

Advokátní koncipient

Mgr. Jaroslav BARTOŠ

 • ev. číslo ČAK: 43220
 • bartos@akmartinska.cz
 • +420 608 706 888

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2017 v advokacii

advokatni kancelare plzen martinska

Advokátní koncipientka

Mgr. Petra MLEJNKOVÁ

 • ev. číslo ČAK: 43344
 • mlejnkova@akmartinska.cz
 • +420 608 706 888

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2017 v advokacii

Kontakt

advokatni kancelare plzen martinska

Sekretariát

Hana BRÁZDOVÁ

 • sekretariat@akmartinska.cz
 • 420 608 706 888

Adresa kanceláře

Martinská 608/8,
301 00 Plzeň

Možnosti parkování

přilehlé ulice (zpoplatněno) – Resslova, Smetanovy sady, Goethova, parkoviště na Anglickém nábřeží

Spolupráce a ceník

advokatni kancelare plzen martinska
advokatni kancelare plzen martinska
advokatni kancelare plzen martinska
advokatni kancelare plzen martinska
advokatni kancelare plzen martinska
advokatni kancelare plzen martinska

SJEDNÁNÍ SCHŮZKY
/POPTÁVKA ON-LINE

NEZÁVAZNĚ PROJEDNÁME

Naceníme
naše služby

UZAVŘENÍ SMLOUVY
O PRÁVNÍ POMOCI

Zastupování

UKONČENÍ
SPOLUPRÁCE

Informace pro spotřebitele: V případě vzniku spotřebitelského sporu, který se týká poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří, máte možnost obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na www.cak.cz .

Bez předchozí domluvy resp. upozornění nic neúčtujeme!
U stálých a paušálních klientů jsou sjednávány individuální cenové podmínky.
Ceny právních služeb vycházejí z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokárẗní tarif.

advokatni kancelare plzen martinska

Reference

Advokáti z Advokátních kanceláří Martinská 8 samostatně či ve vzájemné kooperaci poskytovali či poskytují právní služby například následujícím subjektům:

 • krajské statutární město
 • Město Třemošná
 • Město Špindlerův Mlýn
 • Obec Ledce
 • Obec Losiná
 • Obec Dýšina
 • Obec Bdeněves
 • Stavební bytové družstvo Plzeň – sever
 • Chlumčanská doprava s.r.o.
 • Faurecia Plzeň, s.r.o.
 • JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
 • Městská nemocnice PRIVAMED a.s.
 • ASAVET a.s.
 • VETAS České Budějovice s.r.o.
 • První plzeňská galvanovna s.r.o.
 • PENSTAV, spol. s r.o.
 • ISCAR ČR s.r.o.
 • KLAS – BOHEMIA a.s.
 • AYOR – development a.s.
 • HOLEX reality s.r.o.
 • Romino Car s.r.o.
 • Tungaloy Czech s.r.o.
 • Koreis-Brown Investment s.r.o.
 • Lidové bytové družstvo v Plzni
 • České štěrkopísky spol. s r.o.
 • V Invest CZ a.s.
 • 2019 - AK Martinská 8, 301 00 Plzeň